Beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. voor Statumweg 23 in Lemele (zaaknummer Z2021-00000638)

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overig
Publicatiedatum:
24-03-2021Beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. voor Statumweg 23 in Lemele (zaaknummer Z2021-00000638) 

Logo Ommen

Burgemeester en wethouders van Ommen 

 

hebben van Vof Fokkert-Tielbeke op 29 januari 2021 een aanmeldingsnotitie ontvangen voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht. De omvang van het project betreft een uitbreiding met melkkoeien en vrouwelijk jongvee en een omzetting van gangbare varkens naar scharrelvarkens. De mogelijke milieubelasting is in de aanmeldingsnotitie voldoende omschreven om te kunnen beoordelen of sprake is van bijzondere omstandigheden. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Het college heeft besloten dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. De milieubelasting afkomstig van de activiteit kan door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in voldoende mate worden ondervangen.

 

Het besluit en de relevante stukken liggen vanaf 25 maart 2021 zes weken op afspraak, ter inzage tijdens de openingsuren van de gemeente Ommen, Chevalleraustraat 2 in Ommen (telefoon 0529-459100).

 

Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar in te dienen. Tijdens de toekomstige procedure voor de omgevingsvergunning bestaat wel de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en eventueel beroep. Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.

 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.