Bekendmaking voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Stouwdijk

Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Link naar originele publicatie:
Deze link gaat naar een andere site
Type bekendmaking:
Overig
Postcode en huisnummer:
7685PW 4
Publicatiedatum:
24-11-2015Bekendmaking voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de Stouwdijk
Logo Ommen
Burgemeester en wethouders van Ommen verklaren voornemens te zijn om het gedeelte van de Stouwdijk gelegen ter hoogte van de dubbele spoorwegovergang over de spoorwegen Zwolle – Emmen en Almelo – Mariënberg – Hardenberg overeenkomstig artikel 9 van de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het project “Verbetering treindienst Almelo – Mariënberg – Hardenberg”, dat ProRail in samenwerking met de provincie Overijssel uitvoert, welk project is gericht op het verbeteren van zowel de robuustheid als de dienstregeling en verkeersveiligheid op deze spoorverbinding.
 
Het ontwerp collegebesluit en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 25 november 2015 tot 7 januari 2016 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.
 
Gedurende deze termijn van inzage kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 7770 BA Ommen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.
 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Gemeente Ommen