Varsen

Varsen is een van de grootste buurtschappen in de gemeente Ommen. De oude erven van Varsen zijn eeuwenlang bewaard gebleven.

In 1400 telde het buurtschap elf boerenhuizen. Havezathe 'De Arentshorst' werd oorspronkelijk bewoond door een lid van de Ridderschap van Overijssel.

In de achttiende eeuw kocht Baron van Pallandt van Eerde dit buitenverblijf. Hiermee verkreeg hij ook het collatierecht in de kerk van Ommen. Dat betekent dat hij de predikant mocht benoemen. Van de havezathe is helaas weinig meer over.

Aan de Hessenweg, ter hoogte van de Stouwe, staat een boerderij die in de negentiende eeuw fungeerde als herberg 'Het Zwarte Paard'. Tijdens de afscheiding in diezelfde eeuw werden in Varsen vaak godsdienstoefeningen der afgescheidenen gehouden.