Stegeren

Stegeren is een buurtschap in de gemeente Ommen. De naam komt al in 1244 voor als 'boerscop Steygheren'.

Het klooster Swartewater had er een boerderij. Dat werd later 'Praestink' genoemd. Rond 1500 waren de bewoners van de meeste boerderijen pachter.

Vlakbij Stegeren ligt een aantal prehistorische grafheuvels uit de bronstijd; ongeveer 1000 voor Christus.