Samenstelling Rekenkamercommissie

De gemeenteraad van Ommen heeft 5 september 2013 tijdens zijn vergadering drie nieuwe leden voor de rekenkamercommissie geĂ¯nstalleerd. De drie leden hebben geen directe binding met de politiek in de gemeente Ommen.

  • De heer F.P.M. Willeme, voorzitter
  • De heer C.P. Boekel
  • De heer A.A. de Boer

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Bregien Goosselink, secretaris van de Rekenkamercommissie Ommen. Zij is bereikbaar via het e-mailadres: b.goosselink@dalfsen.nl.

De heer F.P.M. Willeme, voorzitter

De heer F.P.M. Willeme

De heer Frans Willeme is gedurende bijna dertig jaar werkzaam geweest bij verschillende gemeenten verspreid over het land in diverse ambtelijke en bestuurlijke functies.

Verder heeft de heer Willeme evaluatieonderzoeken begeleid in het kader van de problematiek in de jeugdzorg en heeft hij, als voorzitter, voor het ministerie van BZK onderzoeken begeleid naar het functioneren in Nederland en Duitsland van grensoverschrijdende organisaties op het terrein van de openbare orde en veiligheid.

De heer C.P. Boekel

De heer C.P. Boekel

De heer Kees Boekel is, na een periode in de chemische industrie, ruim 25 jaar werkzaam geweest bij de VROM-Inspectie in diverse managementfuncties, zowel regionaal als landelijk.

Hij heeft in het kader van de adviserende- en toezichttaken op het gebied van de VROM-regelgeving contacten onderhouden met directies van bedrijven, bestuur en ambtenaren van de provincies en gemeenten, beleidsafdelingen van ministeries en onderzoeksinstellingen. Daarbij heeft hij ruime onderzoekservaring opgedaan in een politiek bestuurlijke context. De heer Boekel leidde onderzoeken naar de uitvoering van de VROM-taken bij gemeenten en provincies en bij grote calamiteiten.

De heer A.A. de Boer

De heer A.A. de Boer

De heer André de Boer is acht jaar werkzaam als onderzoeker en secretaris bij de rekenkamercommissie Almelo voor 3 dagen in de week. Hij is tevens extern lid en onderzoeker bij de rekenkamer van de gemeente Heumen en secretaris van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, Kring Oost.

Daarnaast is de heer de Boer werkzaam geweest als onderzoeker bij de rekenkamercommissie van de gemeente Hengelo en heeft hij ervaring opgedaan als raadslid/intern lid van de rekenkamercommissie Oldenzaal.

Mevrouw B. Goosselink

Bregien Goosselink

Bregien Goosselink is secretaris van de Rekenkamercommissie Ommen. Zij treedt onder meer op als contactpersoon en is bereikbaar via het e-mailadres: b.goosselink@dalfsen.nl.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.