Het OmmerPodium

Het OmmerPodium is een initiatief van de gemeenteraad Ommen. Met OmmerPodium creëert de gemeenteraad van Ommen een platform voor het delen van ideeën voor een nog mooier Ommen. Inwoners, ondernemers en organisaties uit Ommen krijgen de kans hun idee te delen en medestanders te vinden voor de realisatie van hun plannen. 

Zeven ideeën tijdens eerste editie OmmerPodium

De eerste editie van het eerste OmmerPodium is op woensdagavond 10 mei gehouden. Tijdens de avond in het gemeentehuis van Ommen werd duidelijk dat er behoefte was aan een gelegenheid waarbij inwoners, ondernemers en gemeenteraadsleden elkaar treffen, waar men naar elkaars behoeften, plannen en suggesties luistert en op constructieve manier met elkaar meedenkt om zo met elkaar het beste te bereiken.

Voor het eerste Ommer Podium hadden zich zeven inwoners aangemeld, met verschillende ideeën. De werkgroep burgerparticipatie buigt zich over de ideeën en zal binnen vier weken een terugkoppeling geven aan de deelnemers of het mogelijk is dat de gemeente, organisaties of inwoners iets kunnen betekenen in hun plannen.

Ideeën eerste OmmerPodium
De volgende inwoners maakten gebruik van het OmmerPodium

  • Gea Stoel ontwikkelde het spel 'Hart op de Tong'. Een spel dat een hulpmiddel kan zijn voor professionals die kinderen en volwassenen begeleiden bij het verwerken van rouw- en verlies door scheiding.
  • Anet Bovendeert vroeg namens het bestuur ANV De Ommer Marke aandacht voor twee projecten. Het project 'Organisch restmateriaal als Bodemverbeteraar' en het randenproject 'Boeren zaaien bloemen'.
  • Bram de Vos, van organisatie 'De Boer als Gastheer', vroeg om aandacht voor de activiteiten die De Boer als Gastheer aanbiedt. "Hoe kunnen we onze diensten nog beter faciliteren en onder de aandacht brengen", was onder andere zijn vraag.
  • Thea Dijkema wil graag de Ommerschans meer onder de aandacht brengen van toeristen en inwoners door samen te werken met bijvoorbeeld horeca, musea en andere organisaties. Ze is op zoek naar enthousiaste mensen.
  • Mevrouw Ekkelenkamp sprak onder andere over het verkeer aan de noordkant van de Vechtbrug, dat volgens haar nog steeds voor problemen zorgt. Ook de Manitobarotonde kwam ter sprake, deze met gras begroeide rotonde is volgens haar geen visitekaartje voor Ommen.
  • Anton Wolters sprak over het ontwikkelen van meer activiteiten bij de molens. Ook zou het volgens hem prachtig zijn om met de Konijnenbeltsmolen stroom op te wekken voor de fluisterbootjes in de Vecht, dit in het kader van duurzaamheid.
  • Claire Poutsma kwam onder andere met het idee de toerist de mogelijkheid te bieden om op open plekken een boompje te planten, een manier om hen te verbinden met Ommen en om bij te dragen aan de prachtige natuur.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.