Stichting Ommen Millenniumgemeente (SOM)

Om de doelen als Milleniumgemeente te halen, is een stichting in het leven geroepen. Dit is de Stichting Ommen Millenniumgemeente. Deze stichting verzorgt diverse activiteiten.

De raadswerkgroep Ommen Millenniumgemeente heeft zich in 2009 ingespannen om samen met maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven vorm te geven aan lokale initiatieven die mee kunnen helpen aan het halen van de Millenniumdoelen.

Om voor Ommen structureel vorm te kunnen blijven geven aan de millenniumactiviteiten heeft de werkgroep de Stichting Ommen Millenniumgemeente in het leven geroepen.

Doelstellingen
De Stichting Ommen Millenniumgemeente heeft de volgende doelstellingen:

 • De Ommense bevolking bewust maken van en betrekken bij de Millenniumdoelen door middel van diverse publieksactiviteiten.
 • De Ommense organisaties, maatschappelijke instellingen en ondernemers stimuleren en ondersteunen in het uitvoeren van Millenniumactiviteiten.
 • Fondsen werven voor de uitvoering van Millenniumactiviteiten.

De Stichting houdt zich niet bezig met ontwikkelingssamenwerking en is expliciet niet bedoeld voor het schenken van gelden aan diverse doelen.

Uitwerkingsplan
Hoe de Stichting Ommen Millenniumgemeente invulling geeft aan het begrip Millennium Gemeente, is beschreven in het uitwerkingsplan (PDF, 348 kB). Dit plan is onderverdeeld in de volgende thema's:

 • Visie
 • Doel
 • Middelen
 • Draagvlak
 • Communicatie en activiteiten

Activiteiten

De Stichting Ommen Millenniumgemeente heeft een activiteitenplan (PDF, 444 kB) opgesteld, waarin is vastgelegd wat voor activiteiten worden gehouden. Daarbij richt de stichting zich voornamelijk op de thema's:

 • bewust betrokken
 • in verbinding en dialoog
 • talk about it!
 • duurzaam en vasthoudend

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.