Inspreken

Het college van burgemeester en wethouders zorgt ervoor dat belangrijke raadsvoorstellen samen met inwoners en betrokken instanties zijn voorbereid. Het is dus belangrijk dat de gemeenteraad weet hoe u denkt over bepaalde onderwerpen, besluiten of plannen.

Tijdens een vergadering van de opiniërende raadscommissie kunt u inspreken op agendapunten. U kunt bijvoorbeeld toelichten waarom u het wel of niet eens bent met een bepaald voorstel.

Aanmelden
Wilt u inspreken? Dan moet u dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven bij de griffie van de gemeente Ommen. Dit kan via het e-mailadres griffie@ommen.nl, of telefonisch via 14 0529. Op de avond zelf kunt u dit voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de voorzitter van de raadscommissie.

Benaderen van politieke partijen
U kunt ook invloed uitoefenen door naar partijbijeenkomsten, politieke cafés of fractievergaderingen te gaan. Deze worden georganiseerd door een politieke partij. Dit zijn In principe openbare bijeenkomsten. Voor meer informatie neemt u het beste contact op met een politieke partij zelf.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.