Volg een gastles of speel het Democratiespel

Kruip in de huid van een politicus! Samen met de provincie Overijssel en ProDemos organiseert de gemeente Ommen gastlessen voor jongeren op school of in het gemeentehuis. Daarnaast kun je gratis deelnemen aan het Democratiespel.

Wat gebeurt er precies in de gemeenteraad? Wat doen een raadslid, wethouder en burgemeester eigenlijk? En wat is het verschil tussen de gemeente en de provincie? Waarom is democratie belangrijk? Wat heb je daar als leerling aan?

In een gastles wordt dit allemaal duidelijk. Een raadslid van de gemeente en een statenlid van de provincie gaan in gesprek met de klas. Over de democratie en alles wat de leerlingen willen weten en over wat hen raakt in hun eigen omgeving.

Gratis deelnemen
Het leuke aan een gastles is dat leerlingen direct in contact komen met hun volksvertegenwoordigers en vragen kunnen stellen of laten weten wat zij belangrijk vinden. Voor de politici is het weer heel leerzaam om van de leerlingen te horen wat zij belangrijk vinden en hoe zij daar eventueel bij kunnen helpen.

Een gastles duurt één lesuur en is geschikt voor leerlingen vanaf 15 jaar afkomstig uit bovenbouw vmbo/havo/vwo + eerste en tweede jaar mbo en hbo.

Gratis deelnemen of meer weten? Ga naar www.overijsseldoetmee.nl/gastles.

Democratiespel

Hoe is het om politiek actief te zijn de gemeente of in de provincie? Wat doet een raadslid of statenlid? Waar gaat een gemeente over, en de provincie, en het Rijk? En hoe worden beslissingen genomen? Speel het Democratiespel en kom er achter!

Tijdens het Democratiespel (het naspelen van een gemeenteraadsvergadering) kruipen de deelnemers (jongeren én volwassenen) in de huid van een politicus. Ingedeeld in politieke partijen, vormen ze een mening over een voorstel dat voor de gemeente van belang is. Hierover gaan ze met elkaar en met een raadslid in debat.

Gratis deelnemen
Het Democratiespel duurt twee uur en wordt gehouden in het gemeentehuis. Groepsgrootte is minimaal 15 en maximaal 25 personen.

Gratis deelnemen of meer weten? Ga naar www.overijsseldoetmee.nl/democratiespel.

Live-uitzending

Live meekijken tijdens een raadsvergadering, of een vergadering online terugzien? Dat kan via ommen.raadsinformatie.nl.

Raadsinformatie

De agendapunten, bijbehorende documenten, moties en amendementen van raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar.