9 oktober 1817

Nederlandsche Staatscourant, 17-10-1817:
Ommen (Provincie Overijssel), den 10 oktober. Gisteren avond, circa zeven uren, had deze gemeente het genoegen Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden in hun midden te zien. Ieder beijverde zich om den doorluchtigen zoon van onzen geliefden Koning blijken van bijzondere hoogachting te geven. Daar hoogstdezelve voor het grootst gedeelte in den donkeren avond het grondgebied van deze gemeente moest passeren, waren voor de zorg van onzen burgemeester, van de gemeente Raalte af tot aan de gemeente Hardenberg, eene distantie van ruim vier uren, op korte afstanden, een genoegzaam getal ingezetenen met lantaarnen geplaatst, en in Ommen waren de huizen langs de straten, waar Z.K.H. moest passeren, verlicht. Na op het gemeentehuis eenige ververschingen genoten te hebben, en op de minzaamste wijze, voor de gulle receptie, Hoogstdeszelfs genoegen hebben te kennen gegeven, is Z.K.H. omstreeks half acht uren verder van hier over den Hardenberg naar Koevorden vertrokken.