8 mei 1862

Het Leidsch Dagblad van 8 mei 1862 meldt:
Te Ommen is bij den burgerlijken stand door een landbouwer aangifte gedaan van de geboorte van zijn 23ste kind, het 18de in leven.