28 januari 1704

Oprechte Haerlemsche courant, 28-01-1704:
De Hoog Welgeboren Vrouwe, Baronesse van Renesse, Douairiere Schaep, Vrouwe van Winshem etc., al den 28 january 1704, 's avonts ten 5 uuren, ten huyse van Adolph Mensinck in de Toelast tot Zwoll in 't geheel of bij percelen laten insetten en terstont bij de slag verkopen haer oud-adelijck en seer plaisant Hovesaet, genaemt Eerde, gelegen tusschen Ommen en den ham op de rivier de Regge, 5 uuren van Zwol, met recht van verschrijvinge in de Ridderschap van Overijssel, vrije jacht en visserij, recht en gerechtigheden, die'er van outs bij zijn geweest; voorsien met hoij-, bouw- en wey-landen, houtgewas, vermakelijcke lanen, verscheyde heele en halve erven, tienden en 't recht van de halve koorn-wint-molen. De conditien zijn bij Wolter van der Linden, pastoor in de Dieserstraet tot Zwol.