8 augustus 1832

Ommen, den 8sten augustus. Heden namiddag, omstreeks vier uren, ontstond alhier brand in de schuur van den arbeider Egbert Brinkman, welke dadelijk tot diens daaraangelegene woning oversloeg en zoo geweldig toenam dat, niettegenstaande alle aangebragte hulp, in minder dan één uur tijds, dertig huizen en twee schuren, een prooi der vlammen werden. Eenenveertig gezinnen (circa een-vijfde der bevolking dezer stede) zijn hierdoor van huisvesting en het grootste gedeelte hunner goederen beroofd en, meerendeels, in de diepste armoede gedompeld, waaruit zij alleen door krachtdadige hulp van menschenvrienden kunnen geholpen worden.