7 augustus 1862

Het Leidsch Dagblad van 12 augustus 1862 meldt:
Men meldt uit Ommen dat de minister Thorbecke donderdag laatstleden met veel belangstelling het gesticht de Ommerschans heeft in oogenschouw genomen en zijn bijzondere tevredenheid over de betere inrigting en orde, die er thans in vergelijking van vroeger bestond, schijnt te kennen gegeven te hebben. 's Namiddags is hij naar Veenhuizen vertrokken.