6 augustus 1818

Ommen, den 7 augustus. Gisterenavond, om 9 uren, ontstond er brand in de woning van den landbouwer Frederik aan het Rot, in de buurschap Archem, in het schoutambt Ommen, terwijl het huisgezin even te bed lag, welke, bij de ontdekking, reeds zoo verre was gevorderderd, dat niets van zijne goederen kon worden gered, daar ook niemand, om de afgelegenheid der woning, zoo spoedig ter hulpe konde aankomen, en door de groote droogte alle middelen ter blussching ontbraken; waardoor dit huisgezin van alles is ontbloot, terwijl vee en reeds ingeoogste granen, met alle goederen, zijne bezitting uitmakende, door de vlam zijn verteerd, en hij, buiten hulp van menschenvrienden, totaal is geruïneerd.