5 december 1776

Haarlemse Courant, 26-11-1776:
Men is voomeemens, volgens reeds afgegaane publicatien, op donderdag voormiddag den 5 December 1776 aan de meestbiedende te verkoopen: de wel ter neering staande en daarvoor bekende groote herberg de Roskam, zedert lange jaaren geweest het Rechthuis van Ommen en Den Ham, met nog een huis, beiden met hunne stallen en hoven en tot alles geschikt, gelegen voor de Brugge der Steede Ommen in Overijssel aan de rivier de Vecht; mitsgaders een kapitaal allodiaal en tiendvrye erve het Staar, aan de rivier de Regge, en andere huisjes en losse zaai-en groen-landen meer, onder voorsz. Schoutampt van Ommen en den Ham gekegen en tot nu toe bewoond, gebruikt of in eigendom bezeten door Gerrit Nagel en zoons.