30 april 1869

Zwolsche courant, 16-04-1869:
De notaris Mulert te Ommen zal, voor het gemeentebestuur van Stad Ommen (na goedkeuring van H.H. Gedeputeerde Staten) donderdag 22 april 1869, 's middags 12 uur, ten huize van E. Naarding te Ommen, doen inzetten en acht dagen later ten huize van K. Gerrits te Ommen, ter zelfder uur, finaal verkoopen:
Een boerenerf, 'Het Oosten' genaamd, bestaande in huis, schapenschot en hooiberg met bouw-, hooi- en weidelanden, heide- en veengronden, allen ter grootte van ongeveer 20 bunders aaneengelegen te Witharen, bij den grindweg van Ommen naar Ommerschans.