3 mei 1876

De Leydse Courant van 3 mei 1876 meldt:
Te Ommen is eene jagtpartij gehouden op een wild zwijn, hetwelk zich eenigen tijd in die streken vertoond had. De heer J. Buddingh, griffier bij het kantongerecht aldaar, heeft het dier gedood, hetwelk op eene ladder in triomf door Ommen werd gedragen.