29 oktober 1859

Overijsselsche courant, 02-11-1859:
Ommen, 29 oct. De raad dezer gemeente heeft in zijne vergadering van heden avond besloten tot het doen graven van een kanaal uit de Dedemsvaart naar Ommen, wanneer men daartoe een 20-jarige provinciale en een rijkssubsidie in twee termijnen kan erlangen.

De treurige toestand dezer gemeente door het afleiden van het Vechtwater ten behoeve der Overijsselsche kanalen en Dedemsvaart zal daardoor worden opgeheven. Ten gevolge van dien lagen stand der rivier de Vecht, door de afleiding van het water veroorzaakt, heeft in bijna drie jaren tijds geene geladene schuit alhier voor den wal kunnen komen. Men hoopt op eene provinciale- en op eene rijkssubsidie van f. 16.000, terwijl in de ontbrekende kosten door de gemeente zal worden voorzien. Wel zal dan het offer der gemeente nog aanzienlijk moeten zijn, maar, daar de tegenwoordige toestand van Ommen niet dan tot groot nadeel der bewoners langer kan voortduren, twijfelt men niet aan de benoodigde bijdragen der gemeenteleden.