28 oktober 1829

Overijsselsche courant, 09-10-1829:
De notaris Chevallerau, residerende te Ommen, als daartoe geauthoriseerd, zal ten verzoeke van zijn principalen op woensdag den 14den dezer, des voordemiddags ten 10 uren, ten huize van Engbertus Mensink, logementhouder voor de brug te Ommen, doen inzetten en op den 28sten daaraanvolgende finaal verkoopen:
Het erve het Hagemans genaamd, met deszelfs hoge en lage landerijen, gelegen in de buurtschap Stegeren, onder de gemeente het Ambt Ommen. Voortsongeveer 43 bunders veen- en veldgrond, gelegen in het verdeelde veen, ten noorden van eene bewuste verkoop linie en Koopmans hoop in de Steger Markte, het 3de blok van de Arrier scheiding.