26 januari 1882

Donderdagavond is de postkar van Coevorden tusschen Ommen en Vilsteren met de van Zwolle komende diligence, die niet van lantaarns voorzien was, in botsing gekomen en daardoor met conducteur en postillon van den weg in eene sloot geraakt. Met behulp van den bestuurder en passagiers der diligence is een en ander weder op het drooge gebragt, waarna, daar de postkar was gebroken, de postillon te paard naar Ommen is gereden, werwaarts de conducteur met de pakketten zich mede begaf, en van waar zij een paar uren later dan gewoonlijk te Zwolle aankwamen.