25 september 1822

Overijsselsche courant, 24-09-1822:
J. Amama Chevallerau, openbaar notaris, residerende te Ommen, kanton Ommen, arrondissement Deventer, provincie Overijssel, zal, ten verzoeke van Hendrik Hageman, junior, voor zich en als vader en voogd over deszelfs minderjarige kinderen, en van Hendrik Hageman, senior, landbouwers wonende te Stegeren, gemeente Schoutambt Ommen, ten overstaan van den heer Vrederegter van het kanton Ommen, op woensdag den 25sten dezer maand september, des voormiddags tien uren, ten huize van den kastelein Engbertus Mensink te Ommen, vaceeren om finaal te verkoopen:
1. Het katerplaatsje het Peters genaamd, gelegen in de voorzeide buurtschap Stegeren, bestaande in een huis no. 7 aldaar, benevens ongeveer een bunder, twee en veertig roeden zaailand, en twee en dertig roeden hooiland.
2. Ruim vier en dertig bunders veengrond, gelegen in de Steger Markte, ten zuiden de Lienie van Hoopmans Hoop, en ten noorden de Arrier Veenen.
3. Een derde gedeelte in een tiende, gaande uit de erven Schottink en Prasink te Stegeren.
4. Vijf en tachtig roeden, tien ellen grasland, gelegen in de buurtschap Kollendoorn, gemeente Schoutambt Hardenbergh, kanton Hardenbergh.