25 juli 1863

Het Leidsch Dagblad van 30 juli 1863 meldt:
Te Ommen heeft zaturdag een volksfeest plaats gehad bij gelegenheid van het huwelijk van den gravin van Rechteren met graaf van Rechteren Limburg. 800 boeren waren met hunne huisgezinnen tegen 5 uur genoodigd. Zilveren horologiƫn enz. waren als prijzen uitgeloofd voor het mastklimmen enz. Na een prachtig vuurwerk werden de genoodigden op een souper onthaald.