23 augustus 1861

Het Leidsch Dagblad van 23 augustus 1861 meldt:
Zekere B. Siero te Ommen heeft binnen den tijd van drie weken 1800 halve Nederlandsche ponden paling in de rivier de Vecht gevangen. Hij heeft zijn vangst gemiddeld voor 15cts het halve Ned. pond verkocht. Door den lagen waterstand is thans deze vangst geëindigd, zoo ook de vangst van snoek, die mede ruim was en voor 5 à 6 cent per half Ned. pond verkocht werd.