23 april 1908

Algemeen Handelsblad, 24-04-1908:
Gisternacht om half twee werden de bewoners te Ommen opnieuw opgeschrikt door het luiden der brandklok. Dit keer brak er brand uit in de schuur van W. Kampman op den Poffert. Deze met nog twee schuren van A. Makkinga en H. Nevels werden in de asch gelegd. Dankzij het krachtig optreden van de brandweer werden de belendende gebouwen behouden, hoewel deze nogal brand- en waterschade opliepen; zoo sprongen o.a. in het nieuwe post- en telegraafkantoor enkele ruiten. De gebouwen waren verzekerd. Het vee werd gered.