22 maart 1888

De Zeeuw, 22-03-1888:
Te Ommen heeft een landbouwer die op kraaien schoot, bij ongeluk een kolonist doodgeschoten. Zooals men weet ligt bij Ommen de strafkolonie voor bedelaars en dronkaards, Ommerschans geheeten. Een bewoner van die Ommerschans nu is doodgeschoten.