21 juli 1827

Overijsselsche courant, 17-07-1827:
Aanbesteding. Op zaturdag den 21sten julij 1827, des voordemiddags elf uren, zal door het gemeentebestuur der Stad Ommen, ten raadhuize aldaar, onder nadere approbatie van H.E.G.A. heeren Gedeputeerde Staten van Overijssel, in het openbaar worden aanbesteed, bij inschrijving en opbod:
Het te maken nieuw stadhuis en annex bruggenhuis ter Stede Ommen. Zullende de bestekken hiervan, behalve ter stadssecretarie, nog ter lezing liggen te Zwolle bij Held, buiten de Kamperpoort, en te Kampen bij Westendorp voor de brug. Terwijl zes dagen voor de aanbesteding, de noodige aanwijzingen in loco zullen worden gedaan en verdere informatien te bekomen zijn bij de opzigter der rijksvaart, de heer J.F. Creutzburg te Avereest.