20 april 1908

Algemeen Handelsblad, 22-04-1908:
Om half een zondagnacht werden de bewoners te Ommen opgeschrikt door het luiden der brandklok. Het bleek dat in het achterhuis van de wed. H. van Elburg aan den Vrijthof brand was uitgebroken. Al spoedig werden ook de belendende perceelen van S. de Haas en H. Terra aan het Kerkplein aangetast en na korten tijd mede in de asch gelegd. Van de inboedels werd bijna niets gered. De bewoners, die te bed lagen, hadden nauwelijks den tijd de brandende gebouwen te verlaten. Alles was verzekerd.