2 september 1782

Oprechte Haarlemsche courant, 27-07-1782:
Men zal te Ommen, in Overijssel, ten huize van den procureur Baarselman, 's morgens den 19 augustus 1782 publiek doen inzetten, en den 2 september verkoopen: het adelijk goed Het Laar, zeer vermaaklijk bij de Stad Ommen, tusschen twee rivieren de Vegt en Regge geleegen, met deszelfs spatieuse heeren-huizingen, twee bouwhuizen, plantaadjen, boerenerven en verdere onderhoorigheden. De condien zijn te zien ten huize van den procureur Baarselman te Ommen en de wed. Engelman, kasteleinnes in 't Hof van Holland te Zwolle.