19 juli 1830

Overijsselsche courant, 25-06-1830:
Op den 5den julij 1830, des voormiddags ten 10 uren, zal ten huize van E. Meijerink, voor de Brug te Ommen, worden ingezet, en op den 19den dier maand, finaal verkocht: Het erve het Oevermans, gelegen te Stegeren, Ambt Ommen, bestaande in boerenwoning, 2 schuren, 2 schapenschotten, hooiberg, bakoven, spijker of heerenhuis, voorzien van keuken en kelder, met de hoven, en ruim 14 bunders bouwland, 11 bunders hooiland, 16 bunders weideland en 7 bunders boschgrond, voorts het regt in de markte van Stegeren, en regt van heiden, weiden en plaggen in het veld, en eindelijk 56 bunders veengrond in het vierde verdeelingsblok dier marke. De opgaande boomen zullen afzonderlijk worden geveild. De conditien liggen in tijds ter lezing, zoo bij den meijer, als ten kantore van de notarissen Chevallerau te Ommen en Nilant te Dalfsen.