19 augustus 1816

Overijsselsche courant, 30-07-1816:
J. Amama Chevallerau, openbare notaris te Ommen, zal ten gevolge homologatie van de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Deventer, van den 17 july jl., op het verzoek van Hendrik Lussevelt, als voogd over Gerrit Nijkamp, minderjarige zoon van wijlen Jan Nijkamp en Willemina Teunissen, wonende in de gemeente Ommen, in tegenwoordigheid van voogd en van de toeziende voogd Lefert Immink, ten overstaan van den Vrederegter van het Kanton Ommen, over te gaan tot verkoop bij opbod van:
De Katerstede Het Nijkamp genaamd, gelegen in de buurschap Archem, gemeente Ommen, met alle deszelfs hooge en lage landerijen. De inzate zal geschieden ten huize van den kastelein Jan Kok te Ommen op maandag den 5, en de finale verkoop op maandag den 19 augustus eerstvolgende, beide des voormiddags tien uren.