17 december 1862

Zwolsche courant, 05-12-1862:
Mr. W.S. van der Gronden, notaris residerende te Zwolle, zal op woensdag den 17 december 1862 's morgens te elf uur, ten huize van den kastelein Schutterop te Avereest, publiek verkoopen:
Het boerenerf Het Oude Venne genaamd, gelegen bij Witharen in de gemeente Stad Ommen, bij den grindweg van Ommen naar Avereest, bestaande in huis met annexe schuur, hooiberg en bijgelegen bouw-, hooi- en weideland, belend ten noorden, oosten en zuiden door de markte van Ommen, en ten westen door den eigendom van L. Kamphuis en kinderen, in vier perceelen, als:
1. Het huis met annexe schuur, hooiberg, tuingrond, bouw-, hooi- en weideland, sectie A nrs. 164, 165, 166 en 167, groot 3 b, 85 r., staande op f. 1200,-
2. Hooiland, gelegen ten westen van het eerste perceel, sectie A nrs. 168 en 169, groot 3 b., 73 r, 20 e., staande op f. 650,-
3. Bouw- en weideland, gelegen tusschen het tweede perceel en eene aldaar gegravene vaart, sectie A no. 170 en gedeeltelijk 171, groot ongeveer 4 bunders, staande op f. 750,-
4. Bouw- en weideland, gelegen tusschen gemelde vaart en den eigendom van L. Kamphuis en kinderen, sectie A no. 172 en het overig gedeelte van 171, groot ongeveer 3 bunders, staande op f. 250,-
Aanwijzer: H. Kamphof, wonende op het erf.