16 mei 1913

De Graafschap-bode, 16-05-1913:
Per telegraaf. Door onbekende oorzaak ontstond hedenmiddag brand in het huis van den heer Grootenhuis te Ommen. Het vuur tastte ook het belendende perceel aan, wat door den heer De Haas wordt bewoond. Beide huizen zijn totaal afgebrand. Een derde perceel is men op dit oogenblik nog aan het bespuiten.