15 juli 1822

Overijsselsche courant, 12-07-1822:
J. Amama Chevallerau, openbaar notaris, residerende te Ommen, kanton Ommen, provincie Overijssel, als last hebbende van zijnen principaal, zal op maandag den 15den julij eerstkomende, des voormiddags tien uren, ten huize van Engbertus Mensink, logementhouder voor de Brug te Ommen, finaal te verkoopen:

1. het erve en goed het Reinders genaamd, gelegen in de buurschap Arrien, Schoutambt Ommen, met deszelfs zaai- en graslanden en waar aandeel in de onverdeelde markte gronden derzelve buurschap.

2. het erve en goed het Vrielink genaamd, gelegen in de buurschap Varsen, Schoutambt Ommen, met derzelve zaai- en graslanden en waar aandeel in de onverdeelde markte gronden derzelve buurschap

3. ongeveer een en vijftig bunder, twee roeden, dertig ellen veengrond, gelegenin de ArrierVeenen, aan van Dedems Vaart, waarvan ongeveer ruim achtien bunders zijn gelegen aan de Snee, ten deele met eene reeds besneeden wijk. Alle van de beste kwaliteit.