15 april 1624

Aantekening in het Keurboek van Ommen:
Anne 1624 den 15den Aprillis nyen still en den 5den olde still is Ommen door eenen subiten brant op den middagh omtrent elfen (in een uur tydes) offgebrant met een seer woll gebouwde kercke ende doorgaans een seer guet gewulffte, wiens gelijk int platte land niet en was, dan de clocken sin door godes almogende hand gebleven: ende is offgebrant van den Hilligen Geest tot op de Vechte toe dat daar niet een verkenskot is blyven staan, ende syn de borgery ten deele mede verbrant maar niet doot ende alle hare meubelen syn mede verbrant, alsoo dat daer soo volle niet van is gebergt dat twee hondert daelders mochte imperteren, dan op eene side van den Hilligen Geest sin dertien huse klein en grot die hier en daer uyt van malkanderen stonden, gebleven. Dit is tot een memorial van onse nakomelingen geteekend. Derk Meinertsz., burgemeester.