14 november 1828

Overijsselsche courant, 18-11-1828:
Het gemeentebestuur der Stad Ommen roept bij dezen op alle eigenaren van graven in de kerk te Ommen, welke verkiezen mogten daarvoor een gelijk getal graven op de nieuw aangelegde begraafplaats, kosteloos, te bekomen, om zich daartoe, onder overlegging der noodige bewijzen van eigendom, vrachtvrij, voor den 10den december eerstkomende ter stads secretarie schriftelijk aan te geven. Zullende, na dien tijd, geene reclame's ten dezen in aanmerking worden genomen.
Ommen, den 14 november 1828. Het gemeentebestuur voornoemd, W.A. van Laer, burgemeester. A.J. Chevallerau, assessor.