11 september 1839

Overijsselsche courant, 03-09-1839:
Aanbesteding. De Commissie voor den puinweg van Dalfsen naar Ommen, is voornemens, ten overstaan van den notaris L. Chevallerau, op woensdag den 11 september 1839, des voordemiddags ten elf ure, op het raadhuis te Ommen, onder nadere approbatie van H.H. Gedeputeerde Staten, in 't openbaar aan te besteden: Het bouwen van eene brug over de rivier de Regge bij het erve Laarman, gemeente Ambt Ommen, met de leverancie der daartoe benoodigde materialen. Het bestek zal ter lezing liggen op het raadhuis te Ommen en bij den heer Hamer in het Heeren te Zwolle.