11 juli 1808

Koninklijke courant, 11-07-1808:
Burgemeesteren der Stad Ommen adverteeren, dat op de aanstaande Ommer Bissing, die invalt op den 11den en 12den julij dezes jaars, niet zullen worden toegelaten gogelaars, draaiborden, dobbelaars, noch speelders, bedelaars, of dergelijken, maar ten strengsten worden geweerd.