1 februari 1827

Overijsselsche courant, 19-01-1827:
J. Amama Chevallerau, openbaar notaris, residerende te Ommen, zal als lasthebbende van zijne principalen, op dingsdag den 23sten dezer, des voormiddags tien uren, ten huize van F. Boterman aan de Vaart, in de gemeente Ambt Ommen, bij de kalk-ovens, doen inzetten, om acht dagen daarna finaal te verkoopen:
Een huis en erf, het Spijker genaamd, gelegen in den Veldhoek, na bij de Arrier Hoofdwijk, gemeente Ambt Ommen, alsmede een daarnaast gelegen huis, met twee woningen, benevens eenige landerijen aldaar bij gelegen. In drie percelen zoo als door voornoemde F. Boterman zal worden aangewezen.