1 april 1819

's Gravenhaagsche courant, 09-04-1819:
Ommen, den 1 april. Heden morgen ontstond op het alleronverwachtst een felle brand in de woning van den bouwman Jan Warmink, op het erve Bensink, in de buurschap Stegeren, in deze gemeente Schoutambt Ommen, welke bij de ontdekking reeds zoo verre was gevorderd, en dadelijk zo schielijk toenam, dat, in weinig tijds, het geheele huis, benevens alle zich daarin bevindend vee, bestaande in (zoo jong als oud) 15 beesten, twee paarden en twee varkens, alsmede alle bouwmans gereedschappen, meubelen, zaad, hooi enz., een prooi der vlammen werd. Men heeft naauwelijks, met veel moeite, door de hulp der landlieden, zoo van deze als naburige buurschappen, de belendene schuur en het schapeschot, door het met brandhaken omtrekken van het brandend huis, kunnen redden. Gelukkig was de wind eenigzins gunstig, anders hadden de belendene erven Hilbers en Prasink ook zeer ligt in hetzelfde lot kunnen deelen. De oorzaak van dezen brand is niet bekend.