Historische gebeurtenissen

1248, 25 augustus
Otto III van Holland, bisschop van Utrecht, verleent de inwoners van Ommen stadsrechten.

1330, 9 mei
Een troepenmacht valt Ommen binnen, steekt alle huizen in brand en vernielt de vesten en stadsmuren.

1343, 4 november
Johan van Arkel, bisschop van Utrecht, bevestigt de stadsrechten van Ommen.

1624, 15 april
Een grote brand verwoest bijna heel Ommen.

1704, 8 januari
Aankondiging openbare verkoop havezate Eerde.

1724, 28 januari
De Magistraat van Stad Ommen besluit aan de Hessenweg een herberg te bouwen (De Bisschopshaar).

1763, 8 januari
De eerste straatlantaarns verlichten Ommen.

1776, 5 december
Openbare veiling van herberg De Roskam (het Rechthuis of Schoutenhuis) te Ommen.

1782, 15 februari
Spanningen in Ommen tussen de Oranje-Partij en de Patriottenpartij.

1782, 2 september
Openbare veiling van landgoed Het Laar bij Ommen.

1785, 8 januari
Oranjegezinde ingezetenen van het schoutambt Ommen en Den Ham bewapenen zich en marcheren in troepen rond: 'Vivat Orange', 'Orange boven'.

1795, 7 augustus
Burger-Sociëteit Stad Ommen 'Het geweten vrij, geen Dwingelandij', doet oproep.

1808, 11 juli
Burgemeesters van Stad Ommen gaan streng optreden tegen goochelaars en bordenspelers tijdens de Bissingh.

1816, 19 augustus
Openbare veiling van de katerstede Het Nijkamp in Archem.

1817, 9 oktober
Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden brengt op doorreis een kort bezoek aan Ommen.

1818, 12 juli
Kapitale brand in Varsen.

1818, 6 augustus
Boerderijbrand in Archem.

1819, 1 april
Boerderijbrand in Stegeren.

1819, 30 juni
Openbare veiling van het erve Beniers te Arriën.

1819, 22 juli
Brand op de Blekkenhorst te Eerde.

1819, 28 augustus
Branden op de Voorbrug bij Ommen.

1822, 12 juli
Openbare veiling van de erven Reinders te Arriën en Vrielink te Varsen.

1822, 25 september
Openbare veiling van de katerstede het Peters te Stegeren.

1822, 10 oktober
De Maatschappij tot Nut van het Algemeen reikt prijzen uit aan de beste leerlingen.

1826, 11 januari
Brand bij Stoeten in Stegeren.

1827, 1 februari
Openbare veiling van erf het Spijker in de Veldhoek nabij de Arriër Hoofdwijk.

1827, 21 juli
Openbare aanbesteding nieuwbouw stadhuis en bruggenhuis te Ommen.

1827, 11 september
Aanbesteding voor het maken van 8 nieuwe waterputten en het daarop plaatsen van stadspompen.

1828, 14 november
Alle eigenaren van graven in de kerk worden opgeroepen om deze in te ruilen voor graven op de nieuwe begraafplaats.

1829, 28 oktober
Openbare veiling van het erve het Hagemans te Stegeren.

1830, 19 juli
Openbare veiling van het erve het Oevermans te Stegeren.

1832, 8 augustus
Grote stadsbrand legt woningen in de Bouwstraat en het Bouweinde grotendeels in de as.

1834, 24 augustus
Ommer miliciens feestelijk onthaald bij terugkomst van de Belgische Revolutie.

1836, 27 oktober
Het veerpontje over de Regge bij erve Laarman in gebruik genomen.

1838, 23 april
Drieling geboren in arm en hulpbehoevend huisgezin te Besthmen.

1839, 11 september
Aanbesteding bouw brug over de Regge bij erve Laarman.

1840, 24 augustus
Vuurwerk leidt tot woningbranden in Ommen.

1844, 21 april
Koninklijk besluit tot goedkeuring van het plan van verdeling van de marke Lemele.

1845, 29 april
Openbare aanbesteding van de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor 300 kinderen in Stad Ommen.

1847, 28 juli
Openbare veiling van het erve het Meijerink te Stegeren.

1847, 28 oktober
Openbare veiling van het erve De Hoekkamp te Varsen.

1847, 6 november
Officiële ingebruikname van de lagere school 'De Bijenkorf' aan het Vrijthof.

1852, 17 december
Gemeldt wordt dat de Christelijke Afgescheiden gemeente te Ommen weer is samen gegaan met de 'groote kerk'.

1854, 31 oktober
Oprichting van de 'Vereniging tot opbeuring der armoede in de gemeenten Stad en Ambt Ommen'.

1856, 6 februari
Plechtige inwijding van de synagoge in Ommen.

1857, 2 november
Het Provinciaal Gerechtshof doet uitspraak in de lang slepende zaak m.b.t. de rechten in de marke Ommen.

1859, 29 oktober
De gemeenteraad besluit tot aanleg van het Ommerkanaal.

1861, 23 augustus
B. Siero uit Ommen vangt in 3 weken 1800 halve Ned. ponden paling in de Vecht.

1862, 28 april
Koning Willem III passeert Ommen 'stapvoets'.

1862, 8 mei
Een landbouwer uit Ommen doet aangifte van zijn 23ste kind!

1862, 7 augustus
Minister Thorbecke brengt een bezoek aan het gesticht De Ommerschans.

1862, 17 december
Openbare veiling van het boerenerf Het Oude Venne te Witharen.

1863, 25 juli
Groot volksfeest in Ommen bij het huwelijk van het echtpaar Van Rechteren Limpurg.

1865, 29 mei
Koninklijke goedkeuring van de oprichting van de N.V. Overijsselsche Beetwortel-suikerfabriek te Lemele(rveld).

1866, 28 november
Het Gerechtshof in Zwolle veroordeelt 'wonderdokter' Adam Bernardus Lindenhovius tot 3 maanden gevangenisstraf, wegens het onbevoegd uitoefenen van genees- en verloskunde.

1866, 5 december
G.S. maken bekend dat het Ommerkanaal voor scheepvaart geopend is.

1869, 30 april
Openbare veiling van het boerenerf Het Oosten te Witharen.

1874, 22 juni
Oprichting van 'De vereniging tot bevordering der Volksweerbaarheid' (de Schutterij).

1876, 3 mei
Na een jachtpartij wordt een everzwijn in triomftocht door Ommen gedragen.

1881, 15 november
Opening en ingebruikname Rijkstelegraafkantoor te Ommen.

1882, 26 januari
Botsing in Vilsteren tussen de postkoets en een diligence.

1885, 20 oktober
Gevluchte gevangen raken slaags in Beerze.

1888, 22 maart
Een kolonist uit de Ommerschans wordt per ongeluk doodgeschoten.

1888, 22 maart
Door hevige sneeuwval komt de postkar vast te zitten in 't Ommerveld.

1893, 4 juni
Brand verwoest de tapperij van kastelein Naarding te Witharen.

1895, 26 juli
Bliksem slaat in het boerderijtje van de weduwe Derks te Arriën en legt het pand volledig in de as.

1901, 25 mei
De korenmolen op het landgoed Vilsteren door bliksem getroffen en geheel verbrand.

1901, 24 november
De hervormde kerkenraad besluit tot oprichting van een Oude Mannen- en Vrouwenhuis.

1902, 5 augustus
Moord op een marechaussee.

1903, 15 januari
Opening van de spoorlijn Zwolle-Ommen.

1908, 20 april
Drie woningen aan het Kerkplein en het Vrijthof door brand verwoest.

1908, 23 april
Brand op de Poffert achter het postkantoor.

1910, 1 oktober
Opening van de spoorlijn Deventer-Ommen.

1913, 16 mei
Door een grote brand worden vijf huizen in de stad in de as gelegd.

1923, 27 april
De Tweede Kamer besluit de gemeenten Stad en Ambt Ommen samen te voegen.

1923, 1 mei
De voormalige gemeenten Stad en Ambt Ommen gaan gefuseerd verder als 'Gemeente Ommen'.

1930, 30 april
Inwijding en opening Rooms-Katholieke school Ommen.

1931, 2 juni
Ontmanteling korenmolen te Mariënberg-Beerze.

1931, 22 december
Oprichting Crisis-Comité Ommen voor door tijdsomstandigheden getroffen hulpbehoevenden.

1936, 8 januari
Moordaanslag te Ommen.

1937, 29 september
Opening Hessel-Mulertbrug.

1945, 11 april
Stad Ommen wordt door geallieerde strijders bevrijd van de Duitse overheersing.

1976, 28 februari
Een grote uitslaande brand legt hotel 'De Hongerige Wolf' volledig in de as.

1982, 11 november
Officiële opening van het nieuwe gemeentehuis aan de Chevalleraustraat.