jhr. Willem Christiaan Theodoor van Nahuijs

Jonkheer Willem Christiaan Theodoor van Nahuijs (geb. 30 juli 1820 te Lobith, overl. 19 nov. 1901 te Zwolle), werkte van 1843 tot 1848 ter provinciale griffie van Overijssel. In 1848 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Diepenheim en in 1850 verwisselde hij die betrekking met het burgemeesterschap van Ambt Almelo. Het jaar erop, in 1851, werd Van Nahuijs burgemeester van zowel de gemeente Stad als Ambt Ommen. Dat bleef hij tot 1857. In dezelfde periode was hij plaatsvervangend kantonrechter te Ommen (1851-1857).

In 1857 volgde Van Nahuijs' benoeming tot burgemeester van Wijhe. In al deze gemeenten vervulde hij tegelijkertijd het ambt van gemeentesecretaris. In 1862 werd hij opgeroepen om op te treden als eerste burger van de gemeente Enschede. Dat was een eervolle, maar moeilijke taak na de desastreuze brand die de stad grotendeels in de as had gelegd. Per 30 augustus 1867 werd Van Nahuijs benoemd tot burgemeester van de gemeente Zwolle, maar hij ving zijn nieuwe functie aan op 7 oktober van dat jaar. 30 jaren is hij burgemeester van Overijssels hoofdstad geweest en vele werken zijn daar in die tijd onder zijn bestuur tot stand gebracht.

Van Nahuijs werd onderscheiden als Ridder in de Koninklijke Kroonorde van Pruissen (1864), Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1889) en Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw (1895) .