Alexander Carel Bouwmeester

Alexander Carel Bouwmeester (geb. 14-08-1822 te Lemele, overl. 29-01-1900 te Ommen) was een zoon van Johannes Conradus Bouwmeester en Petronella Hendrika Ninaber. In 1854 werd hij burgemeester van de gemeente Gramsbergen. In 1857 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Stad- en Ambt-Ommen. Deze functie zou hij 34 jaar uitoefenen totdat hij bij koninklijk besluit met ingang van 1 juli 1891 op zijn verzoek eervol werd ontslagen. Van 1870 tot 1877 was hij tevens lid van Provinciale Staten van Overijssel.

Bouwmeester trouwde op 9 mei 1855 te Doesburg met Aleida Immink, dochter van de predikant Wernerus Immink en Johanna Elisabeth Ninaber. Zijn neven Coenraad Willem Johan, Alexander Carel Jan Frederik en Arnold Willem Bouwmeester waren burgemeesters in diverse Drentse gemeenten.