Calamiteitenplan

In het geval van noodsituaties is voor het Gemeentearchief een calamiteitenplan opgesteld. Met het plan moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat er onnodige schade ontstaat aan de archieven.

Een van de zaken om blijvende bewaring van archieven te garanderen, is ervoor te zorgen dat in noodsituaties de regie door de beheerder in handen wordt en blijft gehouden. Niet alleen om onnodige schade te voorkomen, maar ook om er een preventieve werking van uit te laten gaan.

Hiervoor is een geactualiseerd calamiteitenplan Gemeentearchief Ommen (PDF, 5,3 MB) opgesteld. Dit plan is op 24 juni 2014 vastgesteld door het College van B&W van Ommen.

Met het vastgestelde plan komt het Gemeentearchief tegemoet aan een van de aanbevelingen die begin 2014 werden gedaan in het verslag over de toestand van de archieven (het KPI-jaarverslag).