Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) is in werking getreden per 1 mei 2022 en is bedoeld om de overheid transparanter te maken en regelt uw recht op informatie van de overheid. Op deze manier kunt u meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid. Wilt u bijvoorbeeld informatie over het beleid van de gemeente opvragen? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen.

Hoe kan ik mijn verzoek indienen?

Stuur een e-mail naar Wooverzoek@ommen.nl

Een brief sturen kan ook. Stuur deze naar:

Gemeente Ommen
t.a.v. Woo-verzoek
Postbus 100
7730 AC Ommen

U mag de brief met het Woo-verzoek ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis van de gemeente Ommen.

Dient u een Woo-verzoek in als vertegenwoordiger of gemachtigde van een organisatie of van ander persoon? Voeg dan een machtiging toe.

Voorwaarden

  • Uw Woo-verzoek moet voorzien zijn van uw naam, postadres en handtekening.
  • U geeft zo concreet mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • Het moet gaan om publieke informatie die een bestuurlijke aangelegenheid betreft. Het gaat dan om informatie die is neergelegd in documenten bij de gemeenteraad, het college van burgmeester en wethouders of de burgemeester.
  • Vermeld zo concreet mogelijk welke documenten u wilt.
  • De informatie die u vraagt is aanwezig bij de gemeente.

 Termijn

  • U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen de termijn om te beslissen op uw verzoek verlengen met 2 weken. Wij kunnen de informatie op verschillende manieren verstrekken. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting of een uittreksel van een document. 
  • Wijzen we uw verzoek af? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit hiertegen bezwaar indienen.

Afspraak maken

Het is mogelijk om online een afspraak te maken met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.