Overzicht collegeleden

B. (Bart) Jaspers Faijer
B. (Bart) Jaspers Faijer

Telefoon: 14 0529
Adres: Chevalleraustraat 2
Postcode: 7731 EE
Woonplaats: Ommen
Informatie

Derde locoburgemeester

 

Portefeuille

 • Duurzaamheid: klimaat, energietransitie, water, milieu, circulaire economie
 • Welzijn breed (inclusief wmo / ouderen)
 • Dierenwelzijn
 • Reiniging, afvalinzameling
 • Leefbaarheid: wonen & volkshuisvesting
 • Natuur- en landschapsbeleid
 • Economie: algemeen beleid, binnenstad, afstemming HVO, Horeca
 • Plattelandsvernieuwing & agrarische sector
 • Leefbaarheid kleine kernen

 

Projecten

 • Ruimte voor de Vecht
 • Haven-West
 • Vlierlanden
 • Vitaal centrum

 

Nevenactiviteiten

 • Lid Raad van Toezicht Woord & Daad
 • Lid Algemeen Bestuur VNG Overijssel
 • Lid Stichting RIBO (Restauratie en Innovatie in de Bouw van Overijssel
Website politieke partij