Versoepeling uitstel van betaling belasting

Het aanvragen van uitstel van belasting wordt eenvoudiger voor ondernemers. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbeslatingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald.

Het is bovendien niet nodig om meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt u als ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.