Uitstel betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers

In navolging van vorig jaar heeft de gemeente Ommen ook dit jaar besloten de betalingstermijn voor bepaalde gemeentelijke belastingen voor ondernemers uit te stellen tot 31 augustus 2021. Het college van burgemeester en wethouder heeft hier toe besloten om ondernemers die door de coronamaatregelen in zwaar weer verkeren te ondersteunen.

Concreet betekent het opschorten van de betalingstermijn dat de uiterste betaaldatum voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld.

Het gaat om de betalingstermijn van de volgende belastingen voor ondernemers:

  • de belastingaanslag onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen
  • de op het gecombineerde aanslagbiljet opgenomen belastingen zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en reclamebelasting
  • toeristenbelasting.

Uitstellen van betaling is geen verplichting

Uitstellen van betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers is geen verplichting. Ondernemers die willen en geen financiële problemen hebben door de landelijke maatregelen, kunnen hun betalingsverplichting volgens de normale termijn(en) voldoen.

Wanneer moet ik betalen?

U krijgt uitstel van betaling tot 31 augustus 2021. Dit betekent dat u op of voor deze datum betaald moet hebben. Mocht dit tot problemen leiden, neem dan vroegtijdig contact met ons op.

Automatische incasso stopzetten

Ondernemers die via automatische incasso de gemeentelijke belastingen betalen kunnen deze via de gemeente stopzetten. Neem hiervoor contact met ons op.

Ik heb een aanmaning ontvangen voor de gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Door geautomatiseerde processen kan het zijn dat u een aanmaning ontvangt u op basis van de reguliere betalingstermijn. Deze aanmaning kunt u als niet verzonden beschouwen. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op.