Ik ben ondernemer en begrijp dat er een coronaloket is geopend. Hoe kan ik het loket bereiken?

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.


Ik heb vragen over het coronavirus en de gevolgen voor mijn onderneming. Waar kan ik terecht?

Het Rijk heeft een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende loketten terecht kunt voor informatie of hulp.

 • Het Rijk informeert u via haar website.
 • Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u informatie die antwoord geeft op vragen als: Welke regelingen bestaan er? Hoe moet ik handelen in bepaalde gevallen? Wat is aanbevolen om nu te doen?
 • Heeft u vragen over de compensatieregeling getroffen sectoren? Dan kunt u terecht bij het loket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Heeft u belastingvragen? Dan kunt u terecht bij de Belastingdienst.
 • Heeft u vragen over kredietverstrekking? Richt u in eerste instantie tot uw kredietverstrekker.
 • Heeft u vragen over de gevolgen voor uw personeel? Het UWV heeft gerichte informatie beschikbaar op haar website.

Ik ben zelfstandig ondernemer en heb het financieel moeilijk. Wat kan de gemeente Ommen voor mij doen?

Mogelijk komt u in aanmerking voor de (verlengde) Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en/of de Bbz (Besluit bijstand zelfstandigen). Deze regeling is voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, zoals ZZP'ers. Voorwaarde is wel dat u in de gemeente Ommen woont.

Voor ondernemers die onder het sociaal minimum terecht zijn gekomen, is er met ingang van 1 juni 2020 de volgende regeling:

Tozo 2

 • De Tozo 2 kunt u aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020.
 • Bij Tozo 2 wordt het inkomen van de partner wel meegeteld. Als u samen met uw partner een inkomen heeft van boven de €1503,31,-, dan komt u niet meer voor de Tozo 2 in aanmerking.Voor de Tozo1 en de Tozo 2 gezamenlijk kunt u maximaal €10.157 lenen.

De hoogte van de inkomensondersteuning voor levensonderhoud is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand (netto).

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 4 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogenstoets, maar wel een toetsing van het inkomen van de eventuele partner.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd, dan in het Bbz geldt. 

De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente en is speciaal bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Woont u in de gemeente Ommen en denkt u hiervoor in aanmerking te komen, vul dan het aanvraagformulier in. Heeft u al eerder een aanvullende uitkering levensonderhoud Tozo of lening bedrijfskapitaal toegekend gekregen? Vul dan het aanvraagformulier 'Verlenging Tozo' in.


Mijn financiële nood is nu te hoog. Waar kan ik terecht?

Is uw financiële nood te hoog om te kunnen wachten? Mail dan uw probleem naar zzp@ommen.nl. Er wordt dan op korte termijn telefonisch contact met u opgenomen.