Verlengde tijdelijke overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers - TOZO

De (verlengde) tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo2) voor zelfstandige ondernemers wordt uitgevoerd door de gemeente en is speciaal voor zzp'ers en zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis.

Woont u in de gemeente Ommen en denkt u in aanmerking te komen voor de verlengde Tozo2, vul dan hier het 'aanvraagformulier Tozo-2' in.

Heeft u al eerder een aanvullende uitkering levensonderhoud Tozo of lening bedrijfskapitaal toegekend gekregen? Vul dan het aanvraagformulier 'Verlenging Tozo' in.

Het ingevulde formulier kunt u per e-mail sturen naar zzp@ommen.nl.

  • Met de (verlengde) tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen wordt binnen vier weken, voor een periode van maximaal vier maanden, vanaf juni tot en met september 2020 inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt aan zelfstandige ondernemers. Daarbij kan er met voorschotten gewerkt worden.
  • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157,-.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze (verlengde) tijdelijke regeling geen sprake van een vermogenstoets, maar wel een toets m.b.t. het inkomen van uw partner.
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
  • Bij verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan normaliter in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen geldt.
Veel gestelde vragen
Contact